تسمه نقاله

تسمه نقاله

کمربند پیچ خورده — کمربند کارآمد

هنگامی که مواد از طریق یک کمربند افقی تخلیه شده و از طریق یک کمربند رو به بالا به واحد بعدی منتقل می شود ، یک وضعیت انتقال بین تسمه ها ایجاد می شود که باید به طور منظم کنترل شود. با استفاده از یک کمربند مفصل دار ، این امر — معمولاً در ابتدای یک زنجیره فرآیند — اجتناب می شود و روند هموارتر می شود.

خرید تسمه نقاله

مثال استفاده از نوار پیچشی:

نوار نقاله

هنگامی که یک خردکن توسط یک لودر چرخ تغذیه می شود ، معمولاً ارتفاع تغذیه کمی دارد و واحدهای جداسازی بعدی در سطح بالاتری قرار می گیرند. مواد خرد شده با خیال راحت از طریق کمربند مفصلی به واحدهای پایین دست منتقل می شوند.

http://pishroll.ir/serviece-tag/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87